Če imata pogovor in moč besede v različnih medčloveških odnosih – partnerskih, družinskih, prijateljskih, poslovnih, bolj ali manj intimnih – nepogrešljivo in izjemno pomembno vlogo, pa v odnosu človeka s psom to ne drži. Število uporabljenih besed je v »pogovoru s psom« obratno sorazmerno z razumevanjem psa, kaj pravzaprav želimo, ter posledično z učinkovitostjo »pogovora s psom«. Več besed kot uporabljamo v »pogovoru s psom«, manj vrednosti te besede imajo. Bolj kot jih uporabljamo, manj smisla imajo, saj psu predstavljajo povsem brezvezen klepet, šum, zvok, ki mu ne pomeni nič in ga prav gotovo ne razume. Niti ga ne zanima, če sem iskrena.

Resnično lahko pozabimo na romantiko pogovora in izgovorjenih besed, ko gre za »pogovor s psom«. Zanj so naše besede zvok brez pomena. Prazen šum. Morda bi se jaz počutila tako, ko bi moj sogovornik recimo »govoril kitajsko«, ne vem, a vsekakor – ne izgubljajte besed v »pogovoru s psom«, saj na ta način izgubljate v odnosu s psom. Z besedami bodite previdni, dosledni, jasni, varčni in predvsem – dodajte jim pomen.

Besedam v »pogovoru s psom« dodamo pomen na način, da jih povežemo z dejanjem, tudi z energijo ter psihofizičnim in čustvenim stanjem. Pes namreč veliko bolj kot besede razume našo telesno govorico in naše celovito energijsko stanje, zato (rajši kot besedam) pozornost namenimo neverbalni komunikaciji. Vajino medsebojno razumevanje bo brez dolgotrajnih pogovorov prav romantično rastlo in odnos se bo poglabljal.

Naj poudarim še to, da tudi pri besednih poveljih in ukazih (ko jih psu oziroma najbi jih psu uspeli osmisliti) »manj pomeni več«. Verjemite mi, da če 5x ponovite povelje, ker se pes ne usede, psu ne bo pomen povelja nič bolj jasen. Dejansko v resnici na tak način ukaz postane le opcija oziroma predlog, ki ga pes interpretira kot možnost, da se sam odloči, ali se bo usedel ali ne. ”Hm, a se mi splača ali počakam še malo, če bo sledila kakšna podkupnina?” Zato se dajte poskusit izognit ponavljanju istih povelij, naključni uporabi različnih ukazov in besed, nejasni uporabi prevelikega števila besed oziroma pojasnjevanju.

Govorite manj, pes pa vas bo opazoval in poslušal bolj. Morda boste pogrešali kak »small talk« klepet, a pes ga ne bo. Vajin odnos boste s pravilnim pristopom k »pogovoru s psom« poglobili ter dosegli povsem nove dimenzije. To je ta romantika!