Ali lahko vzgoja psa, govorim seveda o pravilni vzgoji, negativno vpliva na vedenje psa? Ali pa na njegovo osebnost? Ne more, nikakor. Včasih se name obrne kdo z dilemo, da pa ne bi želel, da pes postane manj radoživ, igriv, svoboden, da postane bolj ”robot” kot pa živo bitje. Vsaka takšna skrb je popolnoma odveč in vsakdo, ki se na podlagi tega ne odloči za primerno vzgojo (ali pa šolanje) oziroma aktivnost s svojim psom, ne bi mogel narediti večje napake.

Primarni namen vzgoje je poglabljanje odnosa med vodnikom in psom. Cilj je naučiti vodnika, kako voditi in usmerjati psa in s tem zadovoljevati njegove potrebe ter naučiti psa, kako v določenih situacijah lahko sam sprejme pravilne odločitve ter s tem izpolni želje in pričakovanja vodnika. Psi so psi, ki živijo v ”našem svetu”, v svetu pravil, ki jih postavlja človeška družba. Niso rojeni z znanjem, kako živeti v takšnem svetu, to znanje imamo mi. Naša dolžnost je, da to znanje s pravilnim vodenjem prenašamo na psa, da postane najboljša verzija sebe. Zato je osnovno poslanstvo vsakega dobrega vodnika, ne le, da psa zasipa s pretirano pozornostjo in ljubeznijo, temveč da psa vzgaja.

Psi s kakršnokoli usmerjeno aktivnostjo, učenjem in vzgojo ne bodo popolnoma nič izgubili (razen morda kakšnega vedenjskega vzorca, ki nam gre blazno na živce), nikakor ne bodo izgubili svoje prikupne osebnosti, ki nam lepša vsakdan. V vsakem primeru pa bodo veliko pridobili – umirjenost, spoštljivo vedenje, zmožnost sprejemanja pravilnih odločitev je le nekaj pozitivnih posledic pravilne vzgoje. Zato je vzgoja psa že od njegovih prvih korakov nepogrešljiva in ključna za to, da naš mladiček, kasneje pubertetnik, postane lepo vzgojen pes, naš spremljevalec na skupni življenjski poti.

Dober vodnik se zaveda, da idealno življenje s psom predstavlja ravnovesje dveh svetov. Svet zabave, ljubezni, igre in ljubkovanja se prepleta s svetom spoštovanja, upoštevanja potreb, umirjenosti, lepega vedenja in primernih odločitev. Šele, ko sta oba svetova usklajena in v ravnovesju, doživimo in živimo polni odnos s svojim psom. In on z nami.